Als Hij komt,
zal Hij nog geloof vinden?

Datum: D.V. zaterdag 21 mei 2016
Plaats: Marcuskerk, Wijnesteinlaan 2, 3525 AC UTRECHT
Aanvang: 10.00 uur, zaal open 09.00 uur
Sluiting: 15.30 uur

Dit is het thema van de ontmoetingsdag voor gelijkgezinde christenen georganiseerd op zaterdag 21 mei aanstaande in de Marcuskerk te Utrecht.

We vinden de bovenstaande vraag aan het einde van de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Luc.18:1-8 SV)). Het is de Heer Jezus Die hier aan het woord is: zal de Zoon des mensen nog (het) geloof vinden wanneer Hij wederkomt, ook gezien de grote afval vandaag de dag? Ligt dat aan de lauwheid van ons christenen? Wat verwacht de Heer van ons? Kunnen wij het licht van het evangelie nog over het voetlicht brengen of zal de duisternis alleen maar groter worden? Zijn wij zelf gereed, als de Heer komt? Bidden wij om Hem te ontmoeten?
Moet de menselijke wetenschap het laatste woord hebben of zijn we het eens met de Spreukentekst ‘De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand’ (Spr.9:10 NBG)?

Het zijn vragen die we ons moeten stellen en dat zullen we deze ontmoetingsdag dan ook gaan doen. Doet u mee?

U BENT VAN HARTE WELKOM