Zie,
Ik sta aan de deur
en Ik klop.

Datum: D.V. zaterdag 10 juni 2017
Plaats: Marcuskerk, Wijnesteinlaan 2, 3525 AC UTRECHT
Aanvang: 10.00 uur, zaal open 09.00 uur
Sluiting: 15.30 uur

Dit is het thema van de ontmoetingsdag voor gelijkgezinde christenen georganiseerd op zaterdag 10 juni aanstaande in de Marcuskerk te Utrecht.

Openb. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stel zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

 

Zie ik sta aan de deur en ik klop

Hoewel het in eerste instantie niet lijkt op een uitnodiging, is dit toch het geval.

In Matthéüs 7:7 spreekt Christus over het zoeken en vinden:
Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Hoe mooi is het om deze zekerheid te hebben door het geloof en gedurende deze dag met elkaar verder op zoek te gaan naar de betekenis van deze uitnodiging van de Here Jezus en de wijze hoe wij allen deel uit kunnen gaan maken van Zijn belofte:
indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur open doen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

U BENT VAN HARTE WELKOM