Gebed
Wij vragen eenieder deze dag in zijn of haar gebeden te gedenken, opdat de onderlinge eenheid en liefde gevonden mag worden en de kennis van de Heer bij allen toe mag nemen.
Aan het einde van de dag zal een korte bidstond onderdeel uitmaken van het programma.
Organisatie
Deze dag wordt op initiatief van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland georganiseerd.
Wij onderschrijven de algemeen aanvaarde symbolen zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en willen ons als Bijbelgetrouw kenschetsen. Jezus Christus staat centraal in ons denken en doen.
Kosten
De kosten van deze dag zijn laag gehouden n.l. € 8,00 per persoon. Daarbij zijn lunch, koffie en thee inbegrepen. Opgave vooraf is gewenst. Mocht u op het laatste moment willen komen, is dit echter geen bezwaar. De bijdrage in de kosten mag voor niemand een belemmering zijn; mocht dit bezwaarlijk voor u zijn laat u dit ons weten (via het contactformulier).
Boekentafel
Er zal een boekentafel aanwezig zijn, waarbij u uit een uitgebreid assortiment boeken uw keuze kunt maken.

Openb. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stel zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

 

Zie ik sta aan de deur en ik klop

Hoewel het in eerste instantie niet lijkt op een uitnodiging, is dit toch het geval.

In Matthéüs 7:7 spreekt Christus over het zoeken en vinden:
Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Hoe mooi is het om deze zekerheid te hebben door het geloof en gedurende deze dag met elkaar verder op zoek te gaan naar de betekenis van deze uitnodiging van de Here Jezus en de wijze hoe wij allen deel uit kunnen gaan maken van Zijn belofte:
indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur open doen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

U kunt vooraf reageren op deze dag met vragen en opmerkingen via het contactformulier. We zullen proberen uw vragen en opmerkingen zoveel mogelijk in deze dag te verwerken.

Wij hopen dat velen zich aangesproken voelen en inschrijven voor deze dag, waarop Gods Woord centraal zal staan. Dat is immers het richtsnoer van ons denken, spreken en handelen. Als voor u hetzelfde geldt, zullen we de eenheid van het lichaam van Jezus Christus gewaar kunnen worden.

Het doel van de dag is dus ontmoeting van gelijkgezinde christenen, die zich buigen over eenzelfde thema. Het gaat niet om het winnen van zielen voor een kerkafdeling. Uiteindelijk belijden we de Ene Gemeente van Christus, waar alle gedoopte gelovigen deel van uitmaken en betreuren we de verscheurdheid van Zijn kerk.