‘Die is, Die was en Die komen zal’

Datum: D.V. zaterdag 15 juni 2019
Plaats:Kerkelijk Centrum de Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein
Aanvang: 10.00 uur, zaal open 09.00 uur
Sluiting: 15.30 uur

De jaarlijkse ontmoetingsdag wordt georganiseerd op initiatief van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland. Wij erkennen de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en willen ons als Bijbelgetrouw kenschetsen. Jezus Christus staat centraal in ons denken, doen, leer en leven. Dit jaar is het thema:

‘Die is, Die was en Die komen zal’

Wij hopen u persoonlijk te mogen ontmoeten op deze dag waarbij wij met elkaar van gedachten wisselen, luisteren, leren maar ook elkaar ondersteunen en inspireren.

U bent van harte welkom.