‘Wachter, wat is er van de nacht?’ De Zon, Christus, komt!

Datum: D.V. zaterdag 26 mei 2018
Plaats:Kerkelijk Centrum de Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein
Aanvang: 10.00 uur, zaal open 09.00 uur
Sluiting: 15.30 uur

De jaarlijkse ontmoetingsdag wordt georganiseerd op initiatief van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland. Wij erkennen de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en willen ons als Bijbelgetrouw kenschetsen. Jezus Christus staat centraal in ons denken, doen, leer en leven. Dit jaar is het thema:

 

‘Wachter, wat is er van de nacht?’
De Zon, Christus, komt!

De wachter vinden we in de Bijbel o.a. in Jesaja 21:11-12 en Psalm 130:5-6. Aan de wachter wordt gevraagd hoever de nacht gevorderd was; men verlangde naar licht, de zon, naar uitzicht in de duisternis waarin men op dat moment verkeerde. Een geestelijke duisternis die wij ook in kerk en wereld zien. Wij hopen u persoonlijk te mogen ontmoeten op deze dag waarbij wij met elkaar van gedachten wisselen, luisteren, leren maar ook elkaar ondersteunen en inspireren.

U bent van harte welkom.