‘Die is, Die was en Die komen zal’

‘schoonheid’ en ‘vreugde’ in Hem:
in Wie Hij is en wat Hij schenkt

Download de congresmap Download de poster Download de poster
Datum: D.V. zaterdag 15 juni 2019
Plaats:Kerkelijk Centrum de Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein
Aanvang: 10.00 uur, zaal open 09.00 uur
Sluiting: 15.30 uur

U bent van harte uitgenodigd voor deze ontmoetingsdag. De bedoeling van deze dag is om elkaar te ontmoeten en in alle eenvoud vanuit de Bijbel ontdekken wat ons bindt, inspireert en bemoedigt.

Zowel in de Bijbellezingen, de liederen, de inleiding en de gespreksrondes zullen ‘schoonheid’ en ‘vreugde’ in Hem: in Wie Hij is en wat Hij schenkt naar voren komen. De schoonheid (Jes.33:17) en de vreugde (1Petr.1:8) zoals wij die nu al mogen beleven in en met Christus en die ons vanuit de Bijbel wordt voorgesteld in de aanstaande ontmoeting, het zien van de Bruidegom van aangezicht tot aangezicht (1Kor. 13:12).

Deze dag wordt georganiseerd door de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland. Wij onderschrijven de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en willen ons als Bijbelgetrouw kenschetsen. Jezus Christus staat centraal in ons denken en doen, leer en leven. Wij roepen op tot de leer van de Bijbel zoals het was in de kerk in de eerste eeuw en verwachten dat de Heer Jezus spoedig persoonlijk zal wederkomen.

U bent van harte welkom.