1. Vraag: Weet jij wie “De Bruidegom” is?

  Christus is de Bruidegom, dit heeft Hij gezegd in Zijn Evangeliën Mattheüs, Marcus en Lucas.

  • Mattheüs 9 vers 15 en 25 vers 1
  • Marcus 2 vers 19 en 20
  • Lucas 5 vers 34 en 35
 2. Vraag: Herken jij aan de tekenen van de tijd dat Hij staat te komen?

  Lees hierover in Mattheüs 24; Marcus 13 en Lukas 21 vanaf vers 5.

  Ook 2 Timotheüs 3 vertelt ons hoe het in de laatste dagen zal zijn.
  Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, zelfingenomen, arrogant, kwaadsprekers (God lasteren), aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig (onbeheerst), onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

 3. Vraag: Verlang jij naar Zijn spoedige komst?

  Ja, zeer zeker verlangen wij, gelovigen naar Christus komst, maar Hij verlangt nog meer dan wij; Openbaring 22 vers 17 en 20.

BEREID JE VOOR JEZUS KOMT
MARANATHA