Datum: D.V. zaterdag 30 mei 2015
Plaats: Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, 3526 GB UTRECHT
Aanvang: 10.00 uur, zaal open 09.00 uur
Sluiting: 15.30 uur

Uitnodigingen van de Heer

In de workshop “Uitnodigingen” willen wij samen op zoek gaan naar de uitnodigingen die wij van de Heer ontvangen vanuit de Bijbel. Welke uitnodigingen staan vermeld in de Bijbel en is daar ook een volgorde in.

Misschien zijn er bepaalde voorwaarden verbonden bij het aannemen van een uitnodiging of juist niet. Als wij spreken over de uitnodigingen van de Heer, dan rijzen er een aantal vragen in ons hart. Het is interessant en leerzaam voor ons persoonlijk geloofsleven om de verschillende uitnodigingen van de Heer gezamenlijk te onderzoeken.

De Here Jezus wijdt zelfs een gelijkenis aan de uitnodigingen van de Heer. In Lukas 14: 15 – 24 lezen wij de gelijkenis van het grote avondmaal. De gelijkenis handelt over een mens die een groot avondmaal houdt voor genodigden. Maar vele van deze genodigden aanvaardden de uitnodiging niet. Deze genodigden hadden “iets beters te doen” dan in te gaan op deze uitnodiging en aanwezig te zijn op het grote avondmaal. We begrijpen dat de gelijkenis een voorbeeld is van een uitnodiging van de HEERE God aan ons. De gelijkenis laat ons zien hoe wij zullen omgaan met de uitnodigingen van de Heer en hoe wij beter niet zullen reageren op Zijn uitnodigingen.

In de workshop “uitnodigingen” krijgt u een aantal uitnodigingen voorgelegd. U mag bepalen of u in wilt gaan op de uitnodigingen die u worden voorgelegd. Misschien zegt u wel: “Ik heb deze uitnodiging van de Heer al lang geleden aangenomen.” Dan kunt u ons vast meer vertellen over de voor u liggende uitnodiging. Kortom er is samen veel te bespreken over de uitnodigingen van de Heer.

De vragen die aan de orde komen zijn b.v.:

  • Welke uitnodigingen van de Heer kent u?
  • Kunt u iets vertellen over de uitnodiging die voor u ligt?
  • Heeft u uitnodigingen van de Heer aangenomen?
  • Zijn er voorwaarde verbonden aan de uitnodigingen van de Heer?
  • Is er een volgorde of chronologie in de uitnodigingen?

Misschien heeft u nog vele andere vragen rondom dit onderwerp. Ook deze kunnen wij meenemen in deze workshop.

Wij hebben enkele prachtige uitnodigingen van de Heer voor u gereed liggen om te worden onderzocht en besproken. Laten we samen op zoek gaan naar uitnodigingen van de Heer. De Heilige Geest zal ons leiden op onze zoektocht.