Gebed
Wij vragen eenieder deze dag in zijn of haar gebeden te gedenken, opdat de onderlinge eenheid en liefde gevonden mag worden en de kennis van de Heer bij allen toe mag nemen.
Aan het einde van de dag zal een korte bidstond onderdeel uitmaken van het programma.
Organisatie
Deze dag wordt op initiatief van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland georganiseerd.
Kosten
De kosten van deze dag zijn laag gehouden n.l. € 8,00 per persoon. Daarbij zijn lunch, koffie en thee inbegrepen. Opgave vooraf is gewenst. Mocht u op het laatste moment willen komen, is dit echter geen bezwaar. De bijdrage in de kosten mag voor niemand een belemmering zijn; mocht dit bezwaarlijk voor u zijn laat u dit ons weten (via het contactformulier).
Boekentafel
Er zal een boekentafel aanwezig zijn, waarbij u uit een uitgebreid assortiment boeken uw keuze kunt maken.

‘Die is, Die was en Die komen zal’

‘schoonheid’ en ‘vreugde’ in Hem:
in Wie Hij is en wat Hij schenkt

U bent van harte welkom op deze ontmoetingsdag die bedoeld is om tot wederzijds begrip te komen. Heeft Jezus niet gebeden voor de eenheid van Zijn volgelingen in het Hogepriesterlijk gebed (Joh.17)? Tot deze eenheid roepen wij op.

U ontvangt op deze dag een map met o.a. het programma en de tekst van de inleiding. Uiteraard hebben wij ook exemplaren ter beschikking voor uw vrienden en bekenden die belangstelling hebben voor dit onderwerp.

In liefde willen wij elkaar ontmoeten, inspireren en luisteren naar elkaar. Het programma begint om 10.00 uur met samenzang en gebed. Zowel in de ochtend als in de middag is er een gespreksronde. Gedurende de dag is er ook in de pauzes ruim gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het programma eindigt om 15.30 uur. Wij vragen een bijdrage van € 8,00 voor lunch, koffie en thee. Mocht dit bezwaarlijk zijn dan kunt u dit aangeven.

U kunt vooraf reageren op deze dag met vragen en opmerkingen via het contactformulier. We zullen proberen uw vragen en opmerkingen zoveel mogelijk in deze dag te verwerken.

Een ontmoetingsdag beperkt zich helaas tot slechts één dag per jaar. Als vervolg starten wij, in het najaar, Open Bijbelstudiebijeenkomsten waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. U kunt zich hiervoor opgeven en tevens aangeven waar en in welke onderwerpen u zich zou willen verdiepen. Uw aanmelding kunt u doen via de pagina Open Bijbelstudiebijeenkomsten.

Het doel van de dag is dus ontmoeting van gelijkgezinde christenen, die zich buigen over eenzelfde thema. Uiteindelijk belijden wij het Ene Lichaam van Christus, waar alle, naar Zijn inzetting, gedoopte gelovigen deel van uitmaken en betreuren we de verscheurdheid van Zijn kerk.