Voor deelname aan deze dag wordt u verzocht onderstaand formulier in te vullen of door contact op te nemen met:

de heer J.L.M. Straetemans
Telefoon: 023-5285561
E-mail: jlmstraetemans@planet.nl    Overige opties:


    Ik maak € 8,00 over op rekening NL60RABO0310044634 t.n.v. Hersteld Apostolische Zendingkerk o.v.v. deelnemer Ontmoetingsdag.

    Ik betaal op de dag zelf.

    Ik kom niet maar wil graag de map van de dag ontvangen.